ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
ISalonn
Confuciusplein 8
1064 LG Amsterdam
020-7894615

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichtte behandelingen.

ARTIKEL 3 – INSPANNING
ISalonn zal elke behandeling naar het beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De klant zorgt ervoor dat alle informatie, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan ISalonn wordt gemeld.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de diensten van ISalonn aanvaard.

ARTIKEL 5 – ANNULEREN 
Een gemaakte afspraak kan tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur zal iSalonn een bedrag van 50,-  in rekening brengen, in verband met de voor jou gereserveerde tijd. Indien je niet verschijnt op de afspraak zonder annulering, wordt aan jou het volledige bedrag van de gereserveerde behandeling in rekening gebracht. Doordat wij alleen op afspraak werken, kunnen wij bij een ‘no-show’ (het niet komen opdagen zonder annulering) niet last minute een andere klant inplannen.

Ook voor ISalonn geldt dat een annulering van een afspraak binnen 24 uur aan de klant gemeld dient te worden. In het geval van het te laat doorgeven, zal ISalonn voor een compensatie zorg dragen in de vorm van een korting op de eerstvolgende behandeling.

ARTIKEL 6 – BETALING
Betalingen dienen contant, per pin of creditcard, direct na de behandeling te geschieden. Alle op onze site getoonde tarieven zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
ISalonn neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. ISalonn is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft mede gedeeld tijdens een behandeling.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID
Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
Hair Extensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor het eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat je Hair Extensions nooit langer zitten dan de gebruikelijke draagtijd van de methode die je draagt (zie pagina verzorging).
Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is ISalonn niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hair extensions/ wefts.

Indien je de hair extensions zelf heeft verwijderd of door een derde hebt laten verwijderen, is ISalonn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hair extensions.
Op het moment dat een derde jouw hair extensions heeft behandeld (o.a. verven), is ISalonn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hair extensions.

ISalonn is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties of andere omstandigheden, welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het eigen haar.

ARTIKEL 9 – GARANTIE OP HAIR EXTENSIONS/ HAIR WEAVE
Er wordt 1 maand garantie verleend op de plaatsing van Hair Extensions en/of Hair Weaves. Dit betekent dat hair extensions/ hair weaves, die binnen een maand na plaatsing uitvallen/ los laten, kosteloos worden terug geplaatst (bewaren en mee nemen). De garantie is geen ‘niet goed geld terug garantie’.

Je kan alleen aanspraak maken op de garantie indien je voor het wassen en verzorgen van de hair extensions/ hair weaves gebruik maakt c.q. heeft gemaakt van producten die hiervoor bestemd zijn en het verzorgingsadvies hebt toegepast. Uitleg en advies over de verzorging wordt altijd tijdens een eerste behandeling aan jou gegeven. De garantie geldt alleen indien je de uitgevallen plukken/ los gelaten wefts door ISalonn laat terug plaatsen. Kosten van derden voor het terug plaatsen of het plaatsen van nieuwe hair extensions door een derde en/of aanvullende behandelingen van jezelf of een derde worden niet vergoed.
Op het moment dat een derde jouw hair extensions heeft behandeld of verwijderd, vervalt de garantie. Onjuiste verzorgingsproducten kunnen de aanhechtingen van de hair extensions beschadigen, waardoor ze hun grip kunnen verliezen. Wij geven geen garantie op een bevestigingsmethode dat niet als prettig wordt ervaren.

Voor garantie op de kwaliteit van het haar welke je bij ISalonn afneemt, wordt de garantie periode van de desbetreffende leverancier gehanteerd. Wij werken met diverse merken van Hair extensions/ hair wefts, waarbij elk merk een andere leverancier heeft. Elke leverancier hanteert zijn eigen garantie periode. Dit houdt in dat als je haar bij ons hebt afgenomen van een specifiek merk en de kwaliteit niet naar behoren is, dien je ons binnen onderstaande garantie termijn hiervan op de hoogte te brengen. ISalonn geeft zelf geen garantie op het haar, enkel op de plaatsing ervan.

De garantie periode voor Hair extensions/ Hair wefts per merk/leverancier;

  • Indian Gold – 30 dagen garantie
  • Foxy Star – GEEN garantie (in uitzonderingsgevallen 30 dagen)
  • Real Hair – GEEN garantie
  • Great Hair – 6 maanden garantie (alleen indien je gebruik maakt van hun verzorgingslijn en dit kan aantonen d.m.v. een aankoop factuur)
  • Original Socap – 30 dagen garantie (alleen indien je gebruik maakt van hun verzorgingslijn en dit kan aantonen d.m.v. een aankoop factuur)

De klachtenprocedure hierbij is als volgt; indien je ons binnen de gestelde garantie termijn op de hoogte brengt van je klacht, dan brengen wij de desbetreffende leverancier hiervan op de hoogte. Er zal vervolgens een afspraak bij ons ingepland moeten worden om de hair extensions/ hair weave te verwijderen (kosteloos). Deze zullen naar de leverancier verstuurd worden ter beoordeling. Afhankelijk van de leverancier kan het een paar weken duren voordat de klacht afgehandeld is. Indien de leverancier de klacht als ‘terecht’ beoordeeld, dan zullen zij nieuwe hair extensions/ hair weave versturen. Wij bieden in dit geval dan de service om de set kosteloos te plaatsen. In het geval dat een leverancier de klacht als ‘onterecht’ afhandelt, kunnen wij hierin niets meer voor jou betekenen. Houdt er rekening mee dat een dergelijke klacht enkel in behandeling wordt genomen, indien je ons binnen de gestelde garantie termijn hiervan op de hoogte brengt. 

ARTIKEL 10 – KLACHTEN
Wij doen altijd ons uiterste best om jou als een tevreden klant de deur uit te laten gaan. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden bent. Indien je een klacht hebt, dien je ten alle tijden direct contact op te nemen met ISalonn.

Houdt er rekening mee dat wij niets voor je kunnen betekenen, indien een klacht buiten de garantietermijn valt.

Wij geven geen vergoedingen in de vorm van geld. Eventuele vergoedingen zijn altijd in de vorm van een tegoed of een nieuwe behandeling (indien van toepassing).

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN
Bij geschillen is de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onze keus bevoegd.

ARTIKEL 12 – SLOTBEPALINGEN
Op de overeenkomst tussen ISalonn en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – COPYRIGHT
Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van ISalonn mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.